Välkommen till Ekbacka

Ett behandlingsinriktat boende som vänder sig till vuxna med psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Kunskap

Vi har högt ställda krav på att ha en välutbildad personalgrupp. Vår verksamhet bygger på professionella och evidensbaserade metoder. Personalens kompentens, erfarenhet och engagemang är grunden för vårt behandlingsarbete.

Gemenskap

Att ha en gemenskap och känna tillhörighet är av stor betydelse för personlig utveckling. Vi erbjuder en rad olika aktiviteter dagligen. Vår målsättning är att skapa en meningsfull vardag som ger en ökad livskvalitet.

Kvalitet

Ekbacka ska alltid sträva efter att växa. Med det menar vi genom att vi alltid ska bli bättre. Vi är lyhörda för våra kunders behov och skall genom vårt kvalitetsarbete vara ett såväl attraktivt boende som arbetsplats.

Flexibilitet

Att vara flexibel och lösningsorienterad är ett av våra signum. Vi försöker skräddarsy lösningar så att det skall passa individen när det gäller allt från aktiviteter till boendemiljö.

Omtanke

Omtanke för individen är något som står i centrum hos oss. Att bli sedd och respekterad för den man är viktiga ledord för att skapa förutsättningar för att kunna växa som människa.